مطالب دسته بندی اول

مطالب دسته بندی دوم

چرا تعیین سطح ؟

چرا تعیین سطح ؟

تا حالا شده برای ثبت نام به یکی از موسسات زبان انگلیسی مراجعه کرده باشید و با این مساله روبرو شده باشید که "شما باید در ابتدا تعیین سطح بشید" ؟ و شاید... بیشتر بخوانید

مطالب دسته بندی سوم